Echipament de drumeție, creat de călători din Ucraina, din pasiune pentru munți

Politica de prelucrare a datelor

 1. Cine Suntem

GORGANY TRUE TRAVEL S.R.L., având sediul social în București, Sector 3, Str. Bulevardul Theodor Pallady nr. 6, parter, Bloc A11, Sc. E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1705/2023, având codul unic de înregistrare 47543887, atribut fiscal RO, (denumită în continuare „Platforma” sau „Operatorul”) este operator de date cu caracter personal.

 

 1. Definiție

În cadrul prezentei politici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

 • Date cu caracter personal ale persoanei vizate” – orice informație referitoare la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect din aceste informații (de ex. nume, prenume, adresă de e-mail);
 • Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator” – persoana juridică, cum este în situația de față Platforma, sau persoana fizică care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • ”Regulament” – înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

 1. Prevederi cu caracter general

Întrucât prețuim confidențialitatea informațiilor Dvs., Operatorul se obligă să respecte dispozițiile prezentei politici, precum și prevederile menționate în Regulament și normele prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora.

 

În cazul în care vom modifica această politică, vă vom anunța pe această pagină și vă vom informa (ex. prin e-mail sau prin intermediul Platformei). Dacă nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate a datelor sau nu veți fi de acord cu modificările acesteia, vă puteți închide contul, accesând setarea contului și selectând ștergerea.

 

 1. Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal Prelucrate

Datele personale înseamnă orice date sau informații care identifică sau pot identifica direct o persoană (exemplu: numele, prenumele dvs.). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile dvs. la cumpărături, IP-ul computerului dvs.), dar asociate cu persoana dvs., ne ajută să vă putem identifica. Astfel, toate acestea se circumscriu noțiunii de ”date personale”.

 

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătatea dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

Dacă utilizați telefonul, vă rugăm să întoarceți dispozitivul pentru că să vedeți tabela mai bine . Mulțumim!

Date pe care le primim direct de la Dvs

Cand vă deschideți un cont pe Platformă

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, deși nu este necesar, puteți să vă creați un cont de client pe Platformă pentru o gestiune mai ușoară a comenzilor și a istoricului de comenzi. În acest sens va trebui să ne oferiți datele de mai jos fie (a) în procesul de deschidere a unui cont nou, fie (b) ca urmare a plasării unei comenzi, pentru prima dată în Platformă:

 

Puteți să vă deschideți un cont pe Platformă doar dacă ne oferiți următoarele date personale:

·       adresa de email;

 

Alternativ, îți poți crea un cont de client prin contul tău de Facebook, caz în care vor primi de la Facebook e-mail-ul sau numărul de telefon.

 

Temeiul prelucrării este stabilirea și începerea unei relații contractuale.

 

Durata prelucrării este pentru o perioadă de 1 an calculat de la 1 ianuarie a anului următor în care ne trimiteți o solicitare de ștergere a contului sau 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care folosiți ultima dată contul Dvs.

 

După ce vă deschideți un cont

Vom păstra istoricul comenzilor Dvs realizate din acel cont.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a păstra o evidență comenzilor Dvs.

 

Durata prelucrării este pentru o perioadă de 1 an calculat de la 1 ianuarie a anului următor în care ne trimiteți o solicitare de ștergere a contului sau 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care folosiți ultima dată contul Dvs.

 

Când faceți plata unei comenzi

Când faceți plata comenzilor prin utilizarea cardului bancar, Platforma nu va procesa detaliile pentru autorizarea plății 3D secure. Aceste date vor fi procesate doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de către o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online. În acest sens se prelucrează doar următoarele date pe care le trimitem către partenerul de autorizare a plăților/tranzacțiilor online:

 • nume, prenume;
 • ID comandă;
 • data inițierii tranzacției, data finalizării;
 • ID tranzacției; situație plată (plată efectuată/neefectuată);
 • suma tranzacționată (după caz).

 

În cazul în care veți efectua plata prin ramburs, operatorul serviciului de curierat va procesa datele Dvs. în calitate de operator independent de date cu caracter personal.

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

 

Durata prelucrării este stabilită de procesatorul de plăți.

 

În cazul unor retururi/anulării de comenzi, colectăm și prelucrăm, în vederea restituirii banilor plătiți pentru produsele returnate/comenzile anulate:

 • IBAN-ul și banca la care aveți deschis contul bancar
 • Numărul comenzii plasate.
 • Datele din factura aferentă comenzii.

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

 

Durata prelucrării este pentru o perioadă de 3 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care vi se restituie o sumă de bani.

 

Livrare produse

Vom livra produsele comandate intermediul partenerilor noștri (societăți curierat) cu care vom partaja:

 • nume, prenume;
 • adresă de livrare;
 • telefon;
 • valoarea sumei plătibilă cu ramburs, dacă este cazul.

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

 

Durata prelucrării în cazul livrării prin personal propriu de 3 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care folosiți vi se restituie o sumă de bani. În cazul livrării prin intermediul partenerilor noștri, perioada de prelucrare este stabilită de partenerii respectivi, în calitate de operatori independenți de date cu caracter personal.

 

Imagini captate prin sistemul de supraveghere video

Punctele noastre de vânzare cu prezența fizică sunt dotate cu sisteme de monitorizare video, în acord cu planurile elaborate de societăți autorizate IGPR.

 

Temeiul prelucrării este interesul legitim de asigurare a pazei și protecției persoanelor și bunurilor.

 

Durata prelucrării este de maxim 30 de zile de la data colectării.

 

Contabilitate și raportări

Prelucrăm datele dvs. (cele indicate în facturile fiscale sau chitanțe) pentru menținerea evidențelor contabile, pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

 

Temeiul prelucrării este relația contractuală și obligația legală.

 

Durata prelucrării este pentru o perioadă de 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care sunt generate documentele ce conțin date Dvs.

 

Apărarea drepturilor în justiție

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații nejustificate, vom prelucra datele dvs. (furnizate nouă de către Dvs) necesare formulării unor acțiuni în instanță sau altor cereri și documente specifice.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim.

 

Durata prelucrării este până la finalizarea procedurilor.

 

Proceduri în fața autorităților

Atunci când suntem obligați conform unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care ne-au fost solicitate în mod legal.

 

Temeiul prelucrării este obligația legală.

 

Date colectate în mod automat

Securitate și mentenanță website

În mod normal utilizăm următorii identificatori online, obținuți cu prin intermediul cookie-urilor, pentru mentenanța și securizarea website-ului Platformei:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care vă conectați;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la site-ul Platformei.

 

„Cookie-uri” sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe site-ul Platformei sau prin descărcare pe dispozitiv. Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:

 • afișarea corectă a conținutului;
 • reținerea datelor dvs. de autentificare (atunci când ne solicitați);
 • îmbunătățirea website-ului Platformei;
 • parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați/autentificați la cerințele site-ului Platformei;
 • asigurarea securității website-ul și asigurarea protecției împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește Platforma;
 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau ale contului Dvs. de client.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim pentru implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului/lor Platformei.

 

Crearea de profiluri de client in scop de marketing direct

În funcție de interacțiunile și comportamentul Dvs. în Platformă, putem colecta și prelucra prin intermediul partenerilor noștri (e.g Google) datele pentru a crea profilul de client în vederea transmiterii ulterioare de oferte personalizate sau plasarea de anunțuri promoționale (prin Google sau Facebook).

 

În vederea profilării comportamentale putem prelucra următoarele date:

 • pe baza comportamentului de navigare pe site ex.: produse vizualizate;
 • pe baza datelor demografice: vârsta, sex, oraș;
 • pe baza istoricului de activitate și a valorii monetare.

 

Este important să rețineți că vă puteți opune oricând profilării prin simpla informare a noastră sau prin refuzarea instalării cookie-urilor de marketing.

 

Temeiul prelucrării este consimțimântul pe care ni l-ați acordat, cel mai probabil prin intermediul unui pop-up din Platformă sau e-mail. Este importat să rețineți că vă puteți retrage consimțimântul oricând.

 

Durata prelucrării este până la retragerea consimțământului.

 

Oferte personalizate

Putem utiliza adresa de e-mail și pentru trimite oferte personalizate prin reclame țintă, în cazul în care ați oferit consimțământul.

 

In plus, pe website-ul Platformei utilizam si serviciile Facebook de audienta personalizata creata cu ajutorul datelor pixelului tău. Cu ajutorul acestui serviciu oferit de Facebook, Platforma, cu ajutorul Google, poate identifica faptul accesat anunțul nostru publicitar din Facebook și ați fost redirecționat către site-ul Platformei. Datele colectate cu Facebook servesc exclusiv la întocmirea de statistici privind succesul si utilizarea campaniilor noastre publicitare pe Facebook.

 

Separat, daca ne vei aprecia pagina de Facebook prin acordarea unui „Like”, vom primi aceste informații fără a le utiliza altfel decât pentru a putea comunica si, eventual, pentru a transmite unele oferte personalizate prin contul de Facebook pe baza de audiențe personalizate.

 

Temeiul prelucrării pentru e-mailuri cu caracter comercial este consimțimântul pe care ni l-ați acordat, cel mai probabil prin intermediul unui pop-up din Platformă sau e-mail. Este importat să rețineți că vă puteți retrage consimțimântul oricând.

 

Temeiul prelucrării pentru celelalte prelucrări este interes nostru legitim de a dezvolta afacerea și a genera vânzări.

 

Durata prelucrării este până la retragerea consimțământului sau conform politicilor Facebook și/sau Google.

 

Date primite de la terți

În cazul în care veți fi direcționat pe pagina noastră sau veți plasa comanda prin intermediul unei platforme terțe

Putem colabora cu platforme specializate de promovare și marketing. În cazul în care veți naviga pe site-ul nostru ca urmare a activității de promovare efectuate de către acest tip de societăți, putem primi codul de urmărire a clientului care identifică sursa comenzii.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a crește masa de clienți.

 

Durata prelucrării este de maxim 30 de zile de la finalizarea comenzii.

 

 1. Cât timp vă prelucrăm datele

 

Platforma prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

 

Perioada de păstrare a datelor este indicată la punctul 4 de mai sus.

 

 

 1. Cui putem dezvălui datele

 

1. Datele dvs. personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a vă fi furnizate serviciile.

 

Pentru a livra serviciile în Platformă, vom partaja datele dvs. cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.

 

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica, în prealabil, dacă aceștia asigură protecția datelor dvs. prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor. În detaliu, putem transmite pe viitor unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților Platformei, cum ar fi:

 

 • curieri terți autorizați de noi să livreze produsele cumpărate și/sau să încaseze prețul comenzii;
 • procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure;

 

2. Transmiterea datelor către autorități și instituții publice sau organe judiciare

 

Putem transmite unele din datele dvs. personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.) sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție sau în fața altor autorități publice.

 

3. Accesul auditorilor și consultanților

 

Putem transmite unele din datele dvs. personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, servicii bancare.

 

 1. Transferuri internaționale

 

Ca regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). Totuși, unele date pot fi transferate, ocazional, către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri vom depune eforturi rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor.

 

Dacă vom transfera datele dvs. și către alți parteneri/ furnizori ai Platformei situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică. Aceste măsuri pot include, în plus, implementarea unor standarde de protecție a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene, precum și a unor sisteme de control direct al acestor mecanisme.

 

 1. Securitatea datelor

 

Platforma a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

 

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare a securității datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

 

Putem păstra datele Dvs în format fizic sau în format electronic. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat, fără să vă informăm.

 

 1. Drepturile

 

În completarea celor menționate în prezenta Politică, în anumite circumstanțe, persoana vizată are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea includ:

 

1. Dreptul de acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

 

2. Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

3. Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți Obiecție mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

 

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

 

Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune situații în care vă vom refuza această solicitare.

 

4. Dreptul de restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

 • acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

 

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

 

5. Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

 • prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

 

6. Dreptul de opoziție

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

 

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

 

7. Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

 

8. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care Platforma prelucrează datele cu caracter personal în baza acestuia.

 

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Platforma, în calitate de operator, poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Platforma va putea refuza să dea curs unei cereri primite în aceste circumstanțe.

 

Platforma are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

 

Platforma va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Platforma vă va notifica și vă va ține la curent.

 

 1. Să ținem legătura

 

Pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, ne puteți contacta:

 

 • Prin e-mail la romania@gorgany.ro.
 • Prin poștă la adresa din Mun. București, Sector 3, Str. Bulevardul Theodor Pallady nr. 6, parter, Bloc A11, Sc. E.

 

Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care acest site web (denumit în continuare "Magazinul") utilizează și protejează orice informație pe care o furnizați Magazinului în timp ce utilizați acest site o să asigure protecția confidențialității dumneavoastră. Dacă vă solicităm să furnizați anumite informații prin care puteți fi identificat în timp ce utilizați acest site, puteți fi sigur că acestea vor fi utilizate numai în conformitate cu această declarație de confidențialitate. Magazinul poate modifica această politică din când în când prin actualizarea acestei pagini. Ar trebui să verificați această pagină din când în când pentru a vă asigura că sunteți mulțumit cu orice modificare.

Ce colectăm noi

Putem colecta următoarele informații:

 • nume
 • informații de contact, inclusiv adresa de e-mail
 • informații demografice, cum ar fi codul poștal, preferințele și interesele
 • alte informații relevante pentru sondaje și / sau oferte pentru clienți

Pentru lista deplină a cookie-urilor pe care le colectăm, accesați secțiunea Lista de cookie-uri pe care le colectăm.

Ce facem cu informațiile pe care le colectăm

Avem nevoie de aceste informații pentru a înțelege nevoile dumneavoastră și pentru a vă oferi un serviciu mai bun, în special pentru următoarele motive:Păstrarea înregistrărilor interne. Putem utiliza informațiile pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre. Putem trimite periodic e-mailuri promoționale despre produse noi, oferte speciale sau alte informații pe care le considerăm interesante, folosind adresa de e-mail pe care ați lăsat-o. Din când în când, putem utiliza informațiile dumneavoastră pentru a vă contacta în scopuri de cercetare de piață. Vă putem contacta prin e-mail, telefon, fax sau poștă. Putem utiliza informațiile pentru a personaliza site-ul în funcție de interesele dumneavoastră.

Securitatea

Ne oferim să vă asigurăm că informațiile dumneavoastră sunt în siguranță. Pentru a preveni accesul neautorizat, am implementat proceduri fizice, electronice și de gestionare pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online.

Cum utilizăm cookie-urile

Un cookie este un fișier mic care solicită permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Odată ce sunteți de acord, fișierul este adăugat, iar cookie-ul ajută la analizarea traficului web sau vă informează când vizitați un anumit site. Cookie-urile permit aplicațiilor web să vă răspundă dumneavoastră ca individ. Aplicația web poate adapta operațiunile sale la nevoile, preferințele și antipatiile dumneavoastră prin colectarea și reținerea informațiilor despre preferințele dumneavoastră. Utilizăm cookie-uri pentru urmărirea a traficului pentru a identifica care pagini sunt utilizate. Acest lucru ne ajută să analizăm datele despre traficul paginilor web și să îmbunătățim site-ul nostru pentru a-l adapta nevoilor clienților. Utilizăm aceste informații doar în scopuri de analiză statistică, după care datele sunt eliminate din sistem. În general, cookie-urile ne ajută să vă oferim un site web mai bun, permițându-ne să monitorizăm care pagini sunt utile și care nu. Un cookie nu ne oferă în niciun caz acces la computerul dumneavoastră sau la orice informație despre dumneavoastră, în afară de datele pe care ați ales să le împărtășiți cu noi. Puteți alege să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile, dar puteți modifica de obicei setările browserului dumneavoastră pentru a refuza cookie-urile dacă preferați. Acest lucru poate împiedica utilizarea pe deplin a site-ului.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri web de interes. Cu toate acestea, odată ce ați folosit aceste link-uri pentru a părăsi site-ul nostru, trebuie să știți că nu avem nici un control asupra acelui alt site web. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri și aceste site-uri nu sunt guvernate de această declarație de confidențialitate. Ar trebui să fiți precauți și să vă uitați declarația de confidențialitate aplicabilă site-ului în cauză.

Controlul informațiilor personale

Puteți alege să restricționați colectarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale în următoarele moduri: de câte ori vi se cere să completați un formular pe site, căutați caseta pe care o puteți bifa pentru a indica faptul că nu doriți ca informațiile să fie utilizate de nimeni în scopuri de marketing direct dacă ați fost de acord anterior ca noi să utilizăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing direct, puteți să vă răzgândiți în orice moment, anunțându-ne prin informațiile noastre de contact Nu vom vinde, distribui informațiile dvs. personale decât dacă avem permisiunea dvs., sau suntem obligați prin lege să o facem. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă trimite informații promoționale despre lucruri pe care credem că le veți găsi interesante (dacă ne spuneți că doriți acest lucru). Puteți solicita detalii cu privire la informațiile personale pe care le deținem despre dvs. În conformitate cu Legea privind protecția datelor din 1998. va trebui să plătiți o taxă mică. Dacă doriți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs., vă rugăm să ne trimiteți o solicitare prin e-mail folosind informațiile noastre de contact. Dacă credeți că orice informație pe care o deținem despre dvs. este incorectă sau incompletă, vă rugăm să ne scrieți sau să ne trimiteți un e-mail cât mai curând posibil, la adresa de mai sus. Vom corecta prompt orice informație găsită ca fiind incorectă.

Lista cookie-urilor pe care le colectăm

Tabelul de mai jos enumeră cookie-urile pe care le colectăm și ce informații stochează.

Cookie Name

Cookie Description

FORM_KEY

Stochează cheia generată întâmplător utilizată pentru a preveni solicitările falsificate.

PHPSESSID

ID-ul sesiunii pe server.

GUEST-VIEW

Permite utilizatorilor ne autentificați să vizualizeze și să editeze comenzile lor..

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Un link către informații despre coșul dvs. și istoricul vizionărilor.

STF

Informații despre produsele pe care le-ați trimis prin e-mail prietenilor.

STORE

Vizualizarea magazinului sau limba pe care ați selectat-o.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Arată dacă un client a permis utilizarea cookie-urilor.

MAGE-CACHE-SESSID

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

MAGE-CACHE-STORAGE

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

SECTION-DATA-IDS

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Stocarea în cache a conținutului browser pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă..

X-MAGENTO-VARY

Stocarea în cache a conținutului din server pentru crearea paginilor și 

încărcarea lor mai rapidă.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Facilitează traducerea conținutului în alte limbi.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitează traducerea conținutului în alte limbi.


Vă dorim cumpărături reușite!