Echipament de drumeție, creat de călători din Ucraina, din pasiune pentru munți

Termeni și condiții

I. PREAMBUL: Secțiunea Termeni și Condiții este redactată în concordanță cu normele legale incidente în materie (OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, OG 21/1992 privind protecția consumatorului).

II. DEFINIȚII

Consumator – persoană fizică care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă, în afara activității sale profesionale, produsele comercializate de vânzător.

Cumpărător – orice persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care transmite o comandă vânzătorului.

Vânzător GORGANY TRUE TRAVEL S.R.L., având sediul social în București, Sector 3, Str. Bulevardul Theodor Pallady nr. 6, parter, Bloc A11, Sc. E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1705/2023, având CUI 47543887, email: romania@gorgany.ro, telefon 0372681099, acționând ca profesionist.

Profesionist – sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere; constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Conținut – toate informațiile, datele, imaginile, fișierele video publicate pe site și care pot fi vizualizate sau accesate în orice modalitate de către cumpărător, incluzând, dar fără a se limita la acestea, conținutul oricărei comunicări email transmisă de către vânzător, orice informație legată de produsele și/sau tarifele practicate de vânzător.

Comanda – manifestarea fermă de voință a cumpărătorului prin care acesta transmite vânzătorului intenția sa de a achiziționa produse de pe site-ul vânzătorului www.gorgany.ro. Comanda poate fi plasată furnizând toate datele necesare, astfel cum acestea sunt solicitate de vânzător, sau prin completarea integrală si corectă a rubricilor formularului de comandă pus la dispoziție pe site-ul vânzătorului.

Calitate – ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinației acestuia, necesitățile explicite sau implicite.

Furnizor – persoana fizică sau entitatea juridică, autorizată, alta decât producătorul, care în cadrul activității sale profesionale, îl aprovizionează pe vânzător cu produsele comercializate de către acesta.

Producător – persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale, fabrică produsele comercializate de vânzător pe site-ul www.gorgany.ro.

Produs – bun material a cărui destinație finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă.

Produs cu defecte – produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă și data achiziționării nu oferă siguranță consumatorului, producând pagube acestuia.

Declarație de conformitate – declarația făcută de către un producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

Termen de garanție – limită de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului.

Garanția comercială  –angajament din partea vânzătorului faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului

Garanția legală de conformitate – protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde calităților enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;

Conținutul secțiunii Termeni și condiții reprezintă contractul de vânzare-cumpărare încheiat la distanță între cumpărător și vânzător. Cumpărătorul are obligația de a lua cunoștință de întreg conținutul acestora înainte de a le accepta. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, cumpărătorul este de acord cu toate dispozițiile lor.

Obiectul Contractului este reprezentat de transmiterea de la vânzător la cumpărător a dreptului de proprietate asupra produselor selecționate de cumpărător din oferta vânzătorului în schimbul plății prețului de către cumpărător.

Cumpărătorul va completa și transmite vânzătorului comanda ce va cuprinde produsele selecționate de cumpărător în vederea achiziționării. Comanda se transmite prin completarea de către cumpărător a formularului de comandă disponibil pe site. Cumpărătorul declară și garantează că datele și informațiile completate/furnizate de acesta în cuprinsul comenzii sunt corecte, complete și reale. Totodată, prin finalizarea și transmiterea comenzii, cumpărătorul este de acord să fie contactat de către vânzător în orice situație necesară, în legătură cu comanda plasată.

La recepționarea comenzii, vânzătorul poate transmite cumpărătorului, prin sms sau email, o confirmare de primire a comenzii. Această confirmare are doar rol de informare și nu reprezintă acceptul vânzătorului pentru încheierea contractului. Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător, prin email, a unei notificări emise de Vânzător ce va conține confirmarea cu privire la disponibilitatea produselor comandate.

Comenzile acceptate pot fi anulate de către vânzător, cu o notificare prealabilă adresată cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dacă:

 • datele furnizate de către cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte.
 • banca emitentă a cardului cumpărătorului refuză, din orice motive, efectuarea tranzacției de plată a prețului;
 • banca cumpărătorului refuză, din orice motiv, autorizarea tranzacției de plată a prețului.

Comenzile acceptate pot fi anulate de către vânzător, cu notificarea prealabilă a cumpărătorului, și dacă, înainte de livrarea produselor, sunt identificate erori în descrierea produselor pe site-ul Vânzătorului. În această situație, dacă cumpărătorul nu dorește să mențină comanda, vânzătorul va restitui de îndată cumpărătorului sumele achitate de către acesta.III. FACTURARE. PLĂȚI. LIVRARE

Prețurile produselor vânzătorului sunt cele afișate pe site, sunt prețuri finale, exprimate în RON (TVA inclus). La prețul afișat se va adăuga și costul livrării. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt menționate în fiecare comandă. Vânzătorul are dreptul de a stabili oferte promoționale și oferte speciale pentru produsele sale, aceste oferte fiind valabile exclusiv pe durata stabilită de vânzător și în limita stocului alocat pentru respectivele oferte.

Vânzătorul va emite o factură pentru produsele achiziționate. În acest sens, cumpărătorul are obligația de a furniza vânzătorului toate datele și informațiile necesare pentru emiterea facturii și este responsabil de corectitudinea acestora. Factura aferentă comenzii va fi transmisă cumpărătorului fie prin email, la adresa indicată de către acesta, fie în format fizic, împreună cu produsele comandate.

Plata produselor se efectuează de către cumpărător în oricare dintre următoarele modalități:

 • Plata on-line cu cardul; 
 • Ramburs;

La momentul confirmării comenzii, veți fi informați cu privire la modalitățile de plată disponibile la acel moment.

Livrarea produselor pentru care comanda a fost acceptată de către vânzător se va face doar pe teritoriul României, de regulă, în termen de 1-5 zile lucrătoare, în funcție de adresa de livrare indicată de cumpărător, dar oricum în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. 

Livrarea se face prin serviciile de curierat, la adresa indicată de client în comanda acceptată de către vânzător.

În cazul livrării prin serviciile de curierat, costul livrării este suportat de către client, acesta fiind stabilit de firma de curierat. În orice situație, costul livrării va fi afișat distinct de prețul produselor și va fi adus la cunoștința cumpărătorului înainte de finalizarea comenzii.

Proprietatea asupra bunurilor este transferată de la vânzător la cumpărător la livrare, sub condiția și după efectuarea plății de către cumpărător; livrarea se consideră efectuată la semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau la semnarea de primire pe factura fiscală, în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului.

În cazul în care produsul/produsele comandate de către cumpărător nu pot fi livrate de către vânzător, acesta îl va informa pe cumpărător asupra acestui fapt și va returna cumpărătorului, prin virament bancar, prețul plătit, precum și orice alte costuri achitate de acesta, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data la care vânzătorul a luat cunoștință de imposibilitatea de livrare sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, astfel cum este definit și incluzând, fără a se limita la acestea, logo-uri, reprezentări, simboluri comerciale, imagini, text și/sau conținut multimedia, este fie proprietatea vânzătorului, fie proprietatea altor terți. Drepturile de autor sau orice alte drepturi conexe cu privire la conținutul afișat pe site aparține fie vânzătorului, fie altor terți.

În niciun caz nu puteți utiliza, modifica, transforma sau schimba conținutul, nu îl puteți distribui, publica, transmite, refolosi, republica, fără acordul vânzătorului. Utilizarea neautorizată a conținutului este strict interzisă, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și va fi sancționată ca atare. Niciuna din mențiunile site-ului nu va putea fi interpretată ca acordând orice licență sau un drept de orice fel de a utiliza oricare dintre mărcile afișate pe site sau orice parte din conținutul acestuia.V. LEGEA APLICABILA. SOLUȚIONARE LITIGII. ANPC.

Prezentul contract și, implicit, relația dintre vânzător și cumpărător, sunt supuse legilor române. Pentru orice litigii apărute între vânzător și cumpărător se va încerca rezolvarea pe cale amiabilă, inclusiv, la alegerea consumatorului, prin accesarea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor (SOL si SAL). În cazul în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din Municipiul București. Pentru orice nemulțumiri legate de modalitatea de derulare a relației contractuale vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, accesibil aici 

SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferit consumatorilor posibilitatea de soluţionare a litigiilor potentiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs. Astfel, sesizarile sau reclamațiile împotriva comercianților vor fi prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Accesarea acestei modalitati alternative de solutionare poate fi realizată atât online, cât si prin metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

În vederea soluționarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația Cumpărătorului poate fi depusă în scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact:

 • adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865,
 • tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro.

Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la urmatorul aici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register . Pentru si mai multe detalii, Cumparatorii pot accesa link-ul afisat in site in sectiunea ANPC-SAL 

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in sectiunea: Soluționarea Online a Litigiilor 

SAL și SOL nu reprezintă două mecanisme diferite pentru soluâionarea eventualelor sesizări sau reclamații. Cumpărătorul înțelege că soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor subzistă ca un singur mecanism, reprezentând unul și același instrument existând între acestea o identitate de scop, obiect si finalitate. Cumpărătorul înțelege că distincția dintre SAL și respectiv SOL este reprezentată de modalitatea de accesare / formatul inițial al respectivei sesizări/reclamații, astfel încat în cazul SAL forma de adresare a consumatorului este una de tip clasic, în scris (pe email, pe cale poștala) pe care în cazul SOL, consumatorul optează pentru utilizarea completării unui formular existent pe o platfomă digitală, exclusiv online.VI. GARANȚIE PRODUSE

Vânzătorul asigură consumatorilor garanția legală de conformitate și garanție comercială, conform dispozițiilor OUG 140 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorului remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor ca urmare a deficiențelor constatate, în cadrul termenul de garanție de conformitate sau a garanției comerciale.

Se considera că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare dacă:

 1. corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; 
 2. corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare;
 3. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip; 
 4. fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Vânzătorul nu este raspunzător de declarațiile publice prevăzute la lit. d), în oricare dintre următoarele situații, dacă probează că:

 • nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;
 • declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
 • decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator. Prin urmare, nefiind considerate a fi lipsă de conformitate, cazurile de mai sus nu justifică solicitarea și aplicarea garanției oferite de vânzător. Termene legale privind garanția legală de conformitate:

Răspunderea vânzătorului privind garanția legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

După expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de la lit. a) se reduce la această durată.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate imediat ce a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 12 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru produsele acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Pentru cumpărătorii persoane juridice garanția se oferă conform dispozițiilor art. 2531 alin. (1) și alin. (3)-(6) C. Civ., pentru: vicii ascunse, lipsa calităților convenite, lipsuri cantitative, buna funcționare. Termenul de garanție de conformitate pentru persoane juridice este de 6 luni și începe să curgă de la data intrării bunului în posesia cumpărătorului.

Termenul de garanție legală de conformitate, în cazul produselor de folosință îndelungată a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, se reduce la această perioadă.VII.GARANȚIE COMERCIALĂ

Anumite produse comercializate de vânzătoare sunt beneficiază de o garanție comercială, după cum urmează:

1. Termenii de garanție comercială pentru mărci

 • Osprey-2 ani,
 • Exped-5 ani,
 • Salewa: haine - 1 an, echipament - 1 an, pantofi - 2 luni (+10 luni dacă pantofii au fost achiziționați la sfârșitul sezonului principal),
 • Dynafit:  haine - 1 an, echipament - 1 an, pantofi - 2 luni (+10 luni dacă pantofii au fost achiziționați la sfârșitul sezonului principal),
 • Alpine Pro: haine - 1 an, pantofi - 2 luni (+10 luni, dacă ați cumpărat pantofi la sfârșitul sezonului principal),
 • Soparla, Zamberlan: 2 luni (+10 luni dacă ați cumpărat pantofii la sfârșitul sezonului principal),
 • RockTechnologies: 1 an, pentru mărfurile cu o dată de expirare - până la data de expirare, Turbat, Esbit,
 • Lasting, Trimm, WDX, Trekmates: 1 an,
 • AustriAlpin, Skinners- 2 ani;

2. Condiții de garanție pentru pantofi:

Pentru produsele cu o garanție comercială de 2 luni, perioadă începe din ziua vânzării sau de la începutul sezonului care este delimitat, astfel:

 1. iarna - de la 15 noiembrie până la 15 martie;
 2. vara - de la 15 mai până la 15 septembrie;
 • primavara-toamna - din 15 martie pana pe 15 mai si din 15 septembrie pana pe 15 noiembrie.

Exemplu: Sandale - pantofi pentru sezonul de vară. Daca ați achizitionat sandale în perioada de vară din 15 mai până pe 15 septembrie, garantia este valabila 2 luni de la data achizitionarii. Daca ați achizitionat sandale in sezonul de iarna sau primavara-toamnă, perioada de garanție începe de la începutul sezonul de vară.

Consumatorul pierde dreptul de garanție în cazul în care nu a folosit corespunzător produsul, sau defecțiunea se datorează unei încercări de reparare necorespunzătoare de către proprietar.VIII. POLITICA DE RETUR. DREPTUL DE RETRAGERE (RETUR)

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor, în cazul unui contract de vânzare executat de către vânzător printr-o livrare unică, indiferent de numărul de bunuri comandate sau de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs, în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de dvs. printr-o singură comandă și livrate separat.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați, utilizând datele de contact ale companiei noastre, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă (ex: o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. În acest sens, puteți completa și transmite electronic și formularul de retragere sau orice altă declarație neechivocă cu conținut similar. Dacă folosiți această opțiune, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Daca vă retrageți și respectați condițiile de retur, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare propusă de noi; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată. Expediați produsele la adresa sediului nostru, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În cazul expedierii produselor către sediul nostru, vă informăm că aveți îndatorirea de a suporta costul returului. Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

Ne rezervă dreptul de a analiza și accepta sau nu dreptul de retragere (dreptul de retur), pentru fiecare solicitant în parte în următoarele cazuri:

 • Produsul a fost deteriorat intenționat sau din culpă.
 • Produsul prezintă urme vizibile de uzură.
 • Produsul este murdar sau personalizat și nu poate fi revândut în starea respectivă.

În această situație, transportul produselor se va face pe cheltuiala consumatorului.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul poate modifica conținutul acestor termeni și condiții fără nicio notificare prealabilă, utilizatorii având obligația de a lua cunoștință de aceste modificări prin consultarea versiunii disponibile on-line. Orice modificare a conținutului secțiunii ”Termeni și condiții” produce efecte cu privire la actele juridice încheiate ulterior publicării acestora. Utilizatorul are obligația de a consulta conținutul secțiunii ”Termeni și condiții” la efectuarea fiecărei comenzi.

De asemenea, vânzătorul poate modifica oricând prețurile produselor, fără nicio notificare prealabilă, utilizatorii având obligația de a lua cunoștință de aceste modificări prin consultarea site-ului. Orice modificare a prețurilor produce efecte juridice cu privire la contractele încheiate ulterior publicării acestora.

Vânzătorul nu răspunde de orice deteriorări sau deficiențe ale produselor, care au fost cauzate de manipularea, utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare a produselor de către cumpărător.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru eventualele pagube/prejudicii rezultate din folosirea produselor în mod defectuos, inadecvat sau în alte scopuri decât cele menționate pe site la descrierea produselor sau pe eticheta acestora.

Descrierea produselor se bazează pe informațiile puse la dispoziție de către furnizorii produselor, în acest sens vânzătorul nu își asumă responsabilitatea dacă produsele nu corespund așteptărilor cumpărătorului, fiind aplicabile dispozițiile privind garanția pentru conformitate. Imaginile disponibile pe site sunt cu titlu de prezentare a produselor, acestea putând fi diferite într-o oarecare măsură (cu titlu de exemplu: nuanțele produselor vestimentare pot fi diferite față de culoarea redată de ecranul cumpărătorului, furnizorul poate opera modificări neanunțate asupra ambalajelor etc), fără însă ca eventualele diferențe să afecteze conținutul și calitatea produselor.

Informațiile folosite pentru descrierea produselor pe site, incluzând, dar fără a se limita la acestea, imagini statice, imagini dinamice, conținut video, multimedia etc, sunt utilizate doar cu titlu de prezentare și nu generează o obligație contractuală a vânzătorului.

Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru funcționarea defectuoasă sau nefuncționarea temporară a site-ului.